1 procento pro Člověka v tísni

Home  /  1 procento pro Člověka v tísni

Šťastné a veselé Vánoce

Děkujeme Vám, pedagogům, za starostlivost a péči o naše děti, za to, že mohou chodit do školy a cítit se díky Vám v bezpečí i přes to, že výchozí podmínky nejsou vždy férové.
Ne každé dítě má tolik péče, kolik si zaslouží a ne každé díte má možnost vzdělání. Toto téma se nás velmi dotýká a přemýšleli jsme, jakým způsobem bychom pomohli dětem, které takové štěstí nemají.
Rozhodli jsme se o podpoře neziskové organizace Člověk v tísni a jejich 4 programů na podporu a rozvoj školství v rozvojových zemích a to 1 % z celkové hodnoty každé objednávky vč. DPH, kterou obdržíme v prosinci 2021.
Věříme, že investice do vzdělání je tou nejlepší a nejefektivnější investicí do celé společnosti.
Pokud se rozhodnete pomáhat s námi, přijde Vám v únoru certifikát včetně potvrzení o celkové darované částce.
Tímto bychom také rádi poděkovali Člověku v tísni za neskutečnou práci, kterou odvádí, pomoc při výběru vhodných programů a ochotu spojení se s naší společností.

Přejeme Vám krásné svátky a šťastný nový rok 2022.

Za celý tým SKOLATO,

.

Simona Sadílková – jednatelka společnosti

.

Projekty, které jsme se rozhodli podpořit

.

Tabule do školy

U nás řešíme, jestli máme ve škole na tabuli čím promítat. Jinde řeší, že žádnou tabuli nemají a nemůžou si ji dovolit. Děti potřebují učebnice, sešity, tužky a učitelé tabule. Na začátku je dychtivé dítě, jednoduchá dřevěná deska, kus křídy a umění učitelovo. Na konci může být vysokoškolský profesor, který se vrátí do své rodné vesnice učit.

.

Dívčí síla

Ženy a dívky v mnoha zemích světa stále ještě čekají na stejná práva, jako máme my. Nemohou rozhodovat o svém vlastním životě, jsou vyloučeny ze společnosti, týrány a zneužívány. Vy jim ale můžete dát sílu. Sílu chodit do školy s ostatními, sílu pracovat, sílu promluvit nahlas v jejich komunitě. Sílu říct ne domácímu násilí nebo dětské svatbě. Můžete jim dodat sebedůvěru a pocit, že v tom nejsou samy.

.

Školní pomůcky pro děti

Přirozeným snem každého malého dítěte je poznat svět a naučit se co nejvíce. Váš dar pomůže dětem z chudé Afriky udělat první krůčky ke splnění tohoto snu. Díky vám jim Člověk v tísni pořídí školní pomůcky, které nutně potřebují, aby mohly začít chodit do školy.

.

Nauč učitele učit

Vzpomínáte si na své oblíbené učitele? Jací byli? Pravděpodobně vás s nimi výuka bavila, motivovala a dodnes si z ní mnoho pamatujete. V chudých zemích často učí ve školách lidé, kteří sotva dokončili základní školu. Bez dobrých učitelů však není kvalitního vzdělání. Dejte jednomu pedagogovi možnost naučit se, jak lépe učit, a předávat své znalosti dál.

Nákupní košík
Cena:   
Košík je zatím prázdný...